OTVARANJE LINIJE ZA VISOKOTEMPERATURNO TOPLO CINČANJE

OTVARANJE LINIJE ZA VISOKOTEMPERATURNO TOPLO CINČANJE

U pogonima firme SurTec-Eurosjaj d.o.o.puštena je u rad nova linija, kojom smo u mogućnosti pružiti uslugu toplog centrifugalnog pocinčavanja.

PUŠTANJE U RAD LINIJE ZA TOPLO CINČANJE

PUŠTANJE U RAD LINIJE ZA TOPLO CINČANJE

U pogonima firme SurTec-Eurosjaj d.o.o.puštena je u rad nova linija, kojom smo u mogućnosti pružiti uslugu toplog centrifugalnog pocinčavanja. Toplo pocinčavanje vrši se potapanjem u skladu sa EN ISO 1461:2009.